Selecteer een pagina

Disclaimer

Disclaimer voor https://huidverjonging-angenies.be
Angenies Somers, verleent u hierbij toegang tot https://huidverjonging-angenies.be (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Angenies Somers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website. De informatie, die u op onze website kan terugvinden over de resultaten van bepaalde behandelingen, is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen die we gedurende onze jarenlange praktijk opgedaan hebben. Deze gegevens kunnen daarom niet als referentie voor een individueel resultaat gegarandeerd worden, maar kunnen verschillen van persoon tot persoon. De merkproducten waarmee Instituut voor huidverjonging Angenies werkt zijn alle afkomstig van betrouwbare producenten die kunnen steunen op een jarenlange ervaring op het gebied van resultaatgerichte huidverzorging. Indien u op het ogenblik van behandeling enige vorm van medicatie neemt, zwanger bent of last hebt van een medische aandoening, gelieve dan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

Aansprakelijkheid
Angenies Somers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Angenies Somers.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Angenies Somers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

(Cos)medische toestellen

Al onze apparaten die gebruikt worden tijdens behandelingen zijn FDA goedgekeurd en worden met de grootste zorg en nauwkeurigheid gebruikt en onderhouden.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor eigen gebruik bewaard en worden niet aan derden gedistribueerd.

Cellulite / plaatselijk afslanken

De resultaten van onze afslank- en cellulite behandelingen kunnen variëren. De oorzaken van overgewicht en cellulite kunnen verschillen van persoon tot persoon, zowel genetisch bepaalde factoren, metabolisme als omgevingsfactoren, maar ook de mate waarin u beweegt of uw eetpatroon zijn individueel verschillend en bepalend voor het resultaat.

Huidverbetering / anti-aging

De resultaten van onze anti-aging behandelingen kunnen variëren van persoon tot persoon en zijn tevens gerelateerd aan externe factoren zoals rookgedrag, hormonen, genetische factoren, slaapgedrag, metabolisme en omgevingsfactoren.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Angenies Somers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Angenies Somers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.